lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 16 วัน แล้ว

แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์

แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 1แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 2แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 3แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 4แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 5แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 6แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 7แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ thumbnail 8
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์
หมวดหมู่ แว่นสายตาสั้น สําเร็จรูป
ราคาปกติ 200.00 บาท
ราคา 150.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 18 มี.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -125
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -125
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -125
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -150
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -150
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -150
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -200
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -200
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -200
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -225
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -225
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -225
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -250
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -250
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -250
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -300
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -300
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -300
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -350
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -350
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -350
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -325
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -325
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -325
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -400
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -400
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -400
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -450
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -450
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -450
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -500
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -500
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -500
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -600
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -600
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -600
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -550
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -550
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -550
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -75
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -75
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -75
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -100
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -100
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์ เลนส์สายตาสั้น -100
ราคาปกติ 200.00 บาท
ลดเหลือ 150.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-15 จากทั้งหมด 15 ชิ้น
แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์  กรอบพร้อมเลนส์น้ำหนักเบา
แว่นสายตาสั้นสำเร็จรูป ค่าสายตาเท่ากันสองข้าง 
กรอบพร้อมเลนส์น้ำหนักเบา  
- ขนาดแว่นกว้าง 13.5 ซม. 
- เลนส์กว้าง 5.0 ซม. 
- เลนส์สูง  4.0 ซม.
 
:: ค่าสายตาสั้นที่ตัวเลือกสินค้า ::
 - 0.75   /  - 1.00 /  - 1.25   / -1.50 / -2.00/  - 2.25 / -250
-3.00 /  - 3.25  /  -3.50 /  -4.00 / - 4.50   / - 5.00   / 5.50 /  - 6.00 
 
พร้อมถุงผ้าใส่แว่นตา ผ้าเช็ดแว่นตา
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

รอ E-MAIL ยืนยันการสั่งซื้อจากทางร้าน แล้วโอนเงินเข้าเข้าบัญชีตามหน้าเว็บภายใน 3 วันนะครับ

จัดส่งสินค้า หลังจากแจ้งการโอนเงินแล้ว  1 วันครับ


ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม นอกจากแจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บ คลิ๊กที่นี่ เพิ่อแจ้งชำระเงินทันที
กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับวิธีการแจ้งชำระเงินอื่นๆ นะคะ
ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย ไอที สแควร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาคลองหลวง ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น ทรงคลับมาสเตอร์
200.00 บาท
150.00 บาท
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น สำเร็จรูป 02
120.00 บาท
รหัสสินค้า แว่นอ่านหนังสือ แว่นสายตายาว 04
120.00 บาท
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น สำเร็จรูป 01.
120.00 บาท
รหัสสินค้า ปากกาเลเซอร์ แสงสีแดง
290.00 บาท
200.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า ปากกาเลเซอร์ แสงสีม่วง
390.00 บาท
290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า นาฬิกาข้อมือคู่รัก 002
500.00 บาท
250-450 บาท
รหัสสินค้า นาฬิกาข้อมือคู่รัก 001
500.00 บาท
250-450 บาท
รหัสสินค้า แว่นตาสายตาสั้น NJ1213C
550.00 บาท
350.00 บาท
รหัสสินค้า แว่นตาว่ายน้ำสายตาสั้น AF2000
900.00 บาท
450.00 บาท
รหัสสินค้า แว่นตาว่ายน้ำสายตาสั้น OPT8100
550.00 บาท
350.00 บาท
รหัสสินค้า แว่นสายตาสั้น แว่นตาสำหรับเล่นกีฬากลางเเจ้ง 01
650-1,150 บาท
550-850 บาท
รหัสสินค้า แว่นขยาย BIG VISION
490.00 บาท
290.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า แว่นตากล้องส่องทางไกล zoomies
390.00 บาท
250.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า กรอบแว่นตานำเข้าP9080N กรอบดำ 53-19-140
1,900.00 บาท
1,100.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0862118411
facebook

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม338,894 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด153,759 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท7 เม.ย. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก